Adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas o połączeniu zawodów

06.07.2016

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się 5 lipca 2016 r. wywiad z profesorami: adw. Maciejem Gutowskim, Dziekanem ORA w Poznaniu i adw. Piotrem Kardasem, członkiem NRA, na temat pomysłu połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego.

- Warto też dostrzec, że adwokatura to 24 izby adwokackie, z których każda ma osobowość prawną oraz NRA jako odrębna osoba prawna. W tym stanie rzeczy, jeśli ktokolwiek miałby sensownie rozważać połączenie – na gruncie obowiązującego prawa – to zgromadzenia wszystkich z tych izb powinny wypowiedzieć się w tej kwestii i ewentualnie opowiedzieć się za połączeniem. Następnie stanowisko w tej sprawie, uwzględniające uchwały podjęte przez zgromadzenia izb adwokackich powinna przedstawić Naczelna Rada Adwokacka, ostatecznie zaś Krajowy Zjazd Adwokatury, jako organ stanowiący samorządu adwokackiego. Analogicznie rzecz wygląda w samorządzie radcowskim. Na razie takich inicjatyw nie było. Nie toczy się także debata w środowisku adwokackim dotycząca tego zagadnienia – wyjaśnia adw. Piotr Kardas.

Czytaj cały wywiad

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email