Adw. M. Pietrzak w #RZECZoPRAWIE: podsumowanie KZA i kwestie wizerunkowe

29.11.2016

Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, udzielił wywiadu red. Ewie Usowicz w #RZECZoPRAWIE. W rozmowie podsumował XII Krajowy Zjazd Adwokatury, mówił o wizerunku Adwokatury i sprawie reprywatyzacji w Warszawie. 

Odpowiadając na pytanie o KZA, adw. Pietrzak powiedział, że Zjazd przyniósł dużą nadzieję i optymizm. Zaznaczył, że uchwalono wiele merytorycznych uchwał. Nie zgodził się z tezą, że we władzach Adwokatury jest za mało młodych osób. Jego zdaniem, coraz więcej młodych twarzy wchodzi w struktury okręgowych rad adwokackich, a także Naczelnej Rady Adwokackiej. Wraz z młodymi adwokatami, przychodzi inna filozofia, otwartość na społeczeństwo i media. Młodzi wierni są tradycjom i wartościom z lat 80-tych, ale są też otwarci na nowoczesne wykonywanie zawodu i mają świadomosc twardej konkurencji na rynku prawniczym. 

W odpowiedzi na pytanie o brak pracy dla młodych adwokatów, adw. Pietrzak zaznaczył, że Adwokatura ma obowiązek zajmowac się warunkami wynagradzania adwokatów w sprawach z urzędu. Przypomniał, że adwokat sam musi wypracować sobie własną klientelę, ale jeśli chodzi o sprawy z urzędu, należy się im uczciwe wynagrodzenie, które jest gwarancją jakości dla samych obywateli. 

Red. Usowicz pyta w rozmowie także o kwestie Kodeksu Etyki oraz sprawę reprywatyzacji w Warszawie. Adw. Pietrzak przypomina, że Zjazd podjął uchwałę w sprawie zmian w Kodeksie Etyki, podkreśla też, że sprawa reprywatyzacji nie jest lekceważona, toczą się postępowania dyscyplinarne.

(zobacz cały wywiad)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email