Adw. Gutowski i adw. Kardas: Nie dostosowuje się konstytucji do systemu

26.09.2017

Adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas analizują projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zaprezentowane 25 września przez Prezydenta RP. Artykuł pt. "Nie dostosowuje się konstytucji do systemu" ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Autorzy analizują projekty ustaw w trzech aspektach: 1) porównawczym, w stosunku do ustaw zawetowanych w lipcu; 2) porównawczym (jak w pkt 1), połączonym z analizą w kontekście niezawetowanego przez głowę państwa prawa o ustroju sądów powszechnych; 3) porównawczo-analitycznym (jak w pkt 2), z dodatkową oceną pod kątem kompletności regulacji w całym systemie prawnym ważnym dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

(czytaj artykuł)

Tagi: media, konstytucja, projekty ustaw, KRS, SN

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email