Adw. dr hab. Zbrojewska wiceministrem sprawiedliwości

05.11.2014

Adw. dr hab. Monika Zbrojewska, dotychczasowa sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury, będzie nowym wiceministrem sprawiedliwości. W resorcie będą jej podlegały departamenty: prawa karnego, prawa cywilnego, wykonywania orzeczeń i probacji.


Na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości powołała Panią Mecenas premier Ewa Kopacz na wniosek ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka 4 listopada.

Adw. dr hab. Monika Zbrojewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003 – 2008 była ekspertem Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką. Od 2011 r. członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury i sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pani Mecenas serdecznie gratulujemy!

Tagi: ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email