Adw. Anna Bogucka-Skowrońska Honorowym Obywatelem Słupska

27.05.2015

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Słupsku 27 maja adw. Anna Bogucka-Skowrońska otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Słupska.

W ten sposób Rada Miejska Słupska podziękowała Pani Mecenas za wkład w tworzenie nowego ładu w Polsce. Decyzję o przyznaniu tytułu Rada podjęła jednomyślnie 29 kwietnia 2015 r. - To jedna z tych osób, której wkład w życie publiczne w Słupsku nie budzi żadnej wątpliwości. Stąd zarówno podczas obrad klubów radnych, komisji jak podczas sesji nie było nad tą uchwałą dyskusji. Warto uhonorować panią Annę, bo to osoba, która całym swoim życiem daje świadectwo działalności dla dobra publicznego. Ten tytuł to też znak dla młodego pokolenia, z kogo warto brać przykład -  tłumaczyli swoją decyzję słupscy radni.

Odznaczenie wręczyli Robert Biedroń, Prezydent miasta Słupska i Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejsckiej w Słupsku. Sesja odbyła się w wyjatkowym dniu - w 25. rocznicę pierwszych wyborów do samorządu terytorianego. 

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej gratulacje osobiście złożył adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, który przypomniał, że oprócz wielkich spraw, którymi zajmowała się Pani Mecenas, prowadziła również te drobniejsze, które dla wielu ludzi są wielkimi. Dlatego słupczanie są tak wdzięczni mec. Boguckiej-Skowrońskiej. Wiceprezes NRA przypomniał, że Pani Mecenas zawsze wierna była przesłaniu "advocare" czyli "wezwany do pomocy" i choć pełniła funkcje senatora czy przewodniczącej rady miasta to i tak wszyscy się do niej zwracali "Pani Mecenas". 

Adw. Anna Bogucka-Skowrońska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1964-1967 odbywała aplikację sądową, od 1971 roku wykonuje zawód adwokata w Słupsku. Na początku lat 70-tych należała do Stronnictwa Demokratycznego. W 1980 włączyła się w działalność opozycyjną. Była głównym doradcą MKZ, „S” ZR Słupskiego, redaktorem tygodnika „Solidarność Słupska”, wspierała KSS „KOR” i Wolne Związki Zawodowe. W 1981 roku włączyła się w działalność Niezależnego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Po ogłoszeniu stanu wojennego została, jako jedyna kobieta w regionie, internowana, zwolniono ją dopiero rok później. Brała udział w kilkudziesięciu procesach działaczy „Solidarności” m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Anny Walentynowicz, Bogdana Lisa. Wielokrotnie przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze, grożono represjami, kilkakrotnie była zatrzymywana na 48 godzin. W 1982 r. sądzona przez kolegium ds. wykroczeń. Była również zaangażowana w pracę Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, KIK, Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W latach 1983-1989 była członkiem Komitetu Helsińskiego.

Po roku 1989 zaangażowała się w działalność polityczną. W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 kandydowała z ramienia Komitetu Obywatelskiego, otrzymała 106575 głosów czyli 68,12% oddanych ważnych głosów. W kolejnych kadencjach była senatorem z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 1993-1997 pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. Od 2007 do dziś ponownie pełni funkcję sędziego TS. W latach 2002-2006 oraz 2010-2014 była radną Miasta Słupsk, w tym przewodnicząca Rady Miasta.

Zajmowała szereg stanowisk w krajowych władzach adwokatury. Od 1981 jest delegatką izby koszalińskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Od wielu lat jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem XXV-lecia „Solidarności” oraz Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Pani Mecenas gratulujemy kolejnego wyróżnienia. 

Tagi: nagroda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email