Zaproszenie na warsztat w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi

25.10.2017

"Ustawodawstwo i praktyki w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, a zagrożenia dla praw człowieka" to temat warsztatu, na który zapraszają Komisjia Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Amnesty International 25 listopada w Warszawie. 

Ekspertka Amnesty International, Julia Hall, zaprezentuje przegląd trendów legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie skierowana na: polską ustawę antyterrorystyczną, niekorzystne dla praw człowieka praktyki stosowane podczas stanu wyjątkowego we Francji, specjalny reżim dla podejrzanych o terroryzm oraz osób skazanych za terroryzm w Holandii, praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii, zagrożenia dla tajemnicy adwokackiej i relacji adwokat - klient, wykorzystywanie ustawodawstwa antyterrorystycznego przeciwko uchodźcom na Węgrzech.

Główny materiał źródłowy wykładu stanowić będzie raport Amnesty International, opublikowany w styczniu 2017 r.: "Dangerously Disproportionate: The Ever-Expanding National Security State in Europe"/ „Niepokojąco nieproporcjonalne: coraz szerszy zakres bezpieczeństwa narodowego w Europie” (zobacz raport)

Badacze Amnesty International w biurach w państwach członkowskich UE oraz w Międzynarodowym Sekretariacie w Wielkiej Brytanii zbierali informacje na temat zmian w ustawodawstwie, wprowadzonych często w trybie przyspieszonym, w 14 państwach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Słowacji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Niektóre państwa zostały ujęte we wszystkich rozdziałach raportu, inne tylko w jednym lub dwóch. Pracownicy Amnesty International z biura ds. Instytucji Europejskich w Brukseli przez długi czas monitorowali i informowali o zmianach legislacyjnych i traktatowych dotyczących zwalczania terroryzmu na poziomie UE i Rady Europy. Efekty pracy zawarte w tym raporcie mają na celu pokazanie kierunku tych zmian, idącego w stronę intensywnego i stałego zwiększania bezpieczeństwa w regionie.

Raport koncentruje się na tych środkach służących zwiększaniu bezpieczeństwa, które:

- przewidują sankcje karne;
- przewidują sankcje, które w praktyce mają charakter sankcji karnych i w związku z tym powinny zawierać właściwe tym sankcjom gwarancje;
- ograniczają prawa człowieka, w sposób nieproporcjonalny lub co do zasady je uchylają (na przykład blankietowy zakaz protestów społecznych).

Warsztat odbędzie się 25 listopada w sali konferencyjnej biura Naczelnej Rady Adwokackiej przy ul. Świętojerskiej 16 (lok. 33, I piętro) w Warszawie.

Program:

Czas trwania: 11.30 – 14.30;

13.00 – 13.15, przerwa kawowa

Warsztat poprowadzi ekspertka Amnesty International, Pani Julia Hall. Będzie miał on formę prezentacji i dyskusji. Językiem wykładowym będzie język angielski, organizatorzy zapewniają tłumacza.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do 20 listopada 2017 roku, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, aplikant adwokacki), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów, zaświadczenia dla aplikantów adwokackich). Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Udział w warsztacie zapewnia adwokatom 3 punkty z zakresu doskonalenia zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.

Tagi: Amnesty International, prawa czlowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email