Zaproszenie na konferencję nt. praw konsumenta w prawie polskim i UE

28.08.2020

Konferencja, która odbędzie się 3 września br., ma na celu m.in. usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw konsumenta w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podczas konferencji zostanie podjęta problematyka praw konsumenta i możliwości dochodzenia roszczeń, w szczególności prawa do informacji, prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji, prawa konsumenta w umowach z podmiotami rynku finansowego w świetle prawa UE i przepisach prawa krajowego, w szczególności postanowień umownych w świetle orzecznictwa TSUE (w szczególności dotyczące umów o kredy hipoteczny waloryzowany do waluty obcej).

Wydarzenie objął patronatem: Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, Rzecznika Praw Obywatelskich RP dr hab. Adam Bodnar, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

Szkolenia odbędą się 3 września, w godzinach 9.00-14.30 na platformie zoom. 

Spotkanie jest ogólnopolskie, otwarte dla wszystkich. Udział w nim jest bezpłatny  – rejestracja poprzez link do bezpłatnej wersji komunikatora zoom:  zarejestruj się 

Za udział w szkoleniu Sekcji można otrzymać 6 punktów KDZ.

Prowadzący: adw. Mariola Łakomska, adw. Joanna Tkaczyk

czytaj program konferencji

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email