Zaproszenie na konferencję "Lawyers in the Media Society"

22.07.2014

Międzynarodowa konferencja "Lawyers in the Media Society", zorganizowana przez Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Prawa i Informatyki Uniwersytetu Lapland (Insitute for Law and Informatics of the University of Lapland, Finland), odbędzie się w dniach 29-30 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyka konferencji odnosić się będzie do aktualnych problemów związanych z wpływem rozwoju technologii informacyjnej na regulacje prawne w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego i fińskiego. Referaty prezentowane podczas konferencji mają na celu wieloaspektowe prawne spojrzenie na technologię informacyjną.

W czasie konferencji wygłoszone zostaną referaty przez ekspertów z Polski i Finlandii m.in. referaty zaprezentują:

- profesor Wolfgang Mincke (University of Lapland), Usage of modern technologies by German lawyers;

- prof. Rauno Korhonen (University of Lapland), The New Information Society Code of Finland - The Challenges of Net-Society;

- fiński Rzecznik Ochrony Danych Osobowych Rejio Aarnio, The New Data Protection - The Finnish Perspective;

- wiceprzewodniczący Fińskiej Rady Ochrony Danych Prof. Ahti Saarenpää, Principles of Information Law oraz Sophisticated Legal Informatics - Mission Impossible?;

- Ekspert Spark Legal Network and Consultancy Ltd. Aleksander Wiatrowski, Abuses of Dominant IT Companies in the Area of Data Protection;

- Dino Girardi (University of Lapland), Economical Aspects of Open Government Data;

- generalny inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski (temat zostanie sprecyzowany w późniejszym terminie);

- dr Joanna Kulesza (UŁ), EU data protection reform – what should lawyers watch out for?;

- dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (UAM), The audiovisual media services – solving the technological riddles;

- dr Michał Araszkiewicz (UJ), IT in Legal Aid Systems and Access to Justice.

Językiem obowiązującym podczas konferencji będzie język angielski.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona! Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o uprzednią rejestrację za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do dnia 20 października 2014 r.

Do 15 września można zgłaszać propozycje wystąpień podczas konferencji. Wszystkie zgłoszenia propozycji referatów muszą zawierać następujące informacje:

tytuł referatu

imię, nazwisko autora a także tytuł naukowy i zajmowane stanowisko

adres e-mail autora

streszczenie referatu w języku polskim i angielskim obejmujące maksymalnie 1000 słów (czcionka: Times New Roman, odstęp: 1,5; akapity: 2,5)

Zgłoszenia propozycji referatów prosimy kierować  na adres: ksztobryn@wpia.uni.lodz.pl. O wyborze referatów autorzy zostaną poinformowani mailowo do dnia 30 sierpnia 2014 r.

 

zobacz zaproszenie na konferencję

Tagi: zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email