Zaproszenie na konferencję dotyczącą zmian legislacyjnych w kpk

07.10.2016

Proces karny w świetle najnowszych zmian prawnych. Część I – postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem I instancji” to temat konferencji organizowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw.  W. Bayera, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja odbędzie się 21 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b, aula nr 5.

W programie przewidziano wystąpienie prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego, dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz adw. dr hab. Szymona Pawelca, sekretarza Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Za udział w konferencji adwokaci otrzymają 5 punktów szkoleniowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z sekretariatem OBA – tel. 22 621 44 12 e-mail: oba@nra.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Tagi: konferencja, kpk, OBA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email