Zaproszenie na konferencję dotyczącą zmian legislacyjnych w k.p.k. i k.p.c.

30.04.2015

Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c” to temat konferencji organizowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw.  W. Bayera, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja odbędzie się 16 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11b, aula nr 5.

W programie przewidziano wystąpienie adw. Jana Kuklewicza na temat ustawy o biegłych sądowych, adw. Marcina Imiołka, który poruszy temat reformy systemu sądowej kontroli administracji publicznej w świetle ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaś adw. prof. Piotr Kruszyński i adw. dr hab. Monika Zbrojewska zreferują najnowsze zmiany w k.p.k.

Za udział w konferencji adwokaci otrzymają 5 punktów szkoleniowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z sekretariatem OBA – tel. 22 621 44 12 e-mail: oba@nra.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zobacz szczegółowy program

Tagi: konferencja, legislacja, ORA, OBA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email