Zaproszenie na konferencję do Tirany

13.07.2016

W Tiranie 30 września odbędzie się seminarium zorganizowane przez albański samorząd adwokacki i CCBE.

Przedmiotem dyskusji będą podstawowe wartości w zawodzie prawnika i ich egzekwowanie, a także organizacja szkoleń aplikanckich i szkoleń z zakresu obowiązkowego doskonalenia zawodowego i stosowanie nowych metod szkoleniowych.

W trakcie seminarium przewidziana jest prezentacja raportu Banku Światowego dotyczącego wyników analizy porównawczej izb adwokackich w wybranych krajach UE i Serbii. Celem raportu jest przyjrzenie się zasadom funkcjonowania izb, w tym wymogom stawianym przy naborze, kompetencjom decyzyjnym i administracyjnym samorządów, postępowaniu dyscyplinarnemu oraz stosunkom między izbami.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Rady Europy. Przewidziana jest również prezentacja programu „Human Rights Education for Legal Professionals” (HELP).

Szczegółowy program opublikujemy wkrótce.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email