Zaproszenie na IV Forum Prawa Spółek

14.03.2014

Teoretycy i praktycy prawa dyskutować będą 16 maja w Łodzi m.in. na temat problematyki prawnej uchwał podejmowanych w spółkach handlowych.

Charakter prawny uchwał podejmowanych przez zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia, zarządy i rady nadzorcze jest różnie odbierany zarówno przez środowisko naukowe, jak i orzecznictwo Sadu Najwyższego i sądów powszechnych. Stąd organizatorzy IV Forum Prawa Spółek - prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz dr Jakub Janeta, kierownika Zespołu Organizacyjnego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – uznali, że temat ten wymaga szerszej dyskusji na ten temat.

Referaty wygłoszą prof. dr. hab. Andrzej Kidyba z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr. hab. Wojciech Popiołek z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Zbigniew Kuniewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr. hab. Andrzej Herbet  z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Sędzia Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Wojciech J. Katner z Uniwersytetu Łódzkiego.

Osoby zainteresowane udziałem w forum proszone są o wysłanie imiennego zgłoszenia do końca kwietnia, na adres: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl

Za udział w Forum adwokaci będą mogli uzyskać 6 punktów z tytułu doskonalenia zawodowego.

Czytaj program:

Czytaj zaproszenie:  

Tagi: zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email