Zaproszenie do konsultacji społecznych nt. praw autorskich

16.09.2014

Trwają konsultacje społeczne dotyczące kwestii egzekwowania praw własności intelektualnej, zawarte w dokumencie Unii Europejskiej. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki przygotowuje projekt stanowiska rządu do komunikatu Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: Plan działania UE" COM (2014) 392.

 

Komunikat jest dostępny na stronie (zobacz komunikat)

 

Uwagi i opinie należy przesyłać do 26 września br. na adres dwim@mkidn.gov.pl

Tagi: ministerstwo, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email