Zapowiedź Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich

16.04.2013

W dniach 17-19 maja 2013 r. w Jastrzębiej Górze odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, organizowana przy udziale samych aplikantów.

Konferencja w całości poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną prawa do prywatności. Aplikanci adwokaccy zaszczyceni patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary, przy merytorycznym i organizacyjnym wsparciu Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA z adw. dr Agnieszką Zemke-Górecką na czele, przygotowali w związku z prezentowaną tematyką opracowania naukowe i wystąpienia dotyczące różnych aspektów ochrony prawa do prywatności w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, europejskim oraz w zasadach etyki i godności zawodu adwokata. Nadto, zbiór wszystkich opracowań naukowych aplikantów udostępniony zostanie w formie jednej publikacji, poświęconej w całości ochronie prawa do prywatności.

Celem przygotowania konferencji, z inicjatywy i przy współudziale Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, w dniach 15 marca oraz 11 kwietnia b.r., w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, miały miejsce spotkania organizacyjne służące omówieniu poszczególnych paneli oraz opracowaniu, wspólnie z członkami Komisji, ankiety dla aplikantów adwokackich, dotyczącej oczekiwań aplikantów, związanych z samą aplikacją oraz oceny realizowanych szkoleń. Wyniki ankiety zostaną ogłoszone i omówione podczas konferencji, tak aby umożliwić stosowną dyskusję.

Organizatorzy, mają nadzieję na udział w tym wydarzeniu członków Prezydium NRA, dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, kierowników szkoleń oraz szerokiego grona aplikantów adwokackich.

apl. adw. Sebastian Duliniec

apl. adw. Karol Paszek

Tagi: konferencja, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email