Zapowiedź Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich

16.04.2013

W dniach 17-19 maja 2013 r. w Jastrzębiej Górze odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, organizowana przy udziale samych aplikantów.

Konferencja w całości poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną prawa do prywatności. Aplikanci adwokaccy zaszczyceni patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary, przy merytorycznym i organizacyjnym wsparciu Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA z adw. dr Agnieszką Zemke-Górecką na czele, przygotowali w związku z prezentowaną tematyką opracowania naukowe i wystąpienia dotyczące różnych aspektów ochrony prawa do prywatności w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, europejskim oraz w zasadach etyki i godności zawodu adwokata. Nadto, zbiór wszystkich opracowań naukowych aplikantów udostępniony zostanie w formie jednej publikacji, poświęconej w całości ochronie prawa do prywatności.

Celem przygotowania konferencji, z inicjatywy i przy współudziale Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, w dniach 15 marca oraz 11 kwietnia b.r., w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, miały miejsce spotkania organizacyjne służące omówieniu poszczególnych paneli oraz opracowaniu, wspólnie z członkami Komisji, ankiety dla aplikantów adwokackich, dotyczącej oczekiwań aplikantów, związanych z samą aplikacją oraz oceny realizowanych szkoleń. Wyniki ankiety zostaną ogłoszone i omówione podczas konferencji, tak aby umożliwić stosowną dyskusję.

Organizatorzy, mają nadzieję na udział w tym wydarzeniu członków Prezydium NRA, dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, kierowników szkoleń oraz szerokiego grona aplikantów adwokackich.

apl. adw. Sebastian Duliniec

apl. adw. Karol Paszek

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email