Zakończyło się III polsko-ukraińskie szkolenie adwokatów

10.12.2015

Pięcioro adwokatów z Kijowa, w tym troje członków Rady Adwokatów miasta Kijowa na czele z jej wiceprzewodniczącym adw. Walentinem Stepiukiem wzięło udział w trzecim polsko-ukraińskim szkoleniu adwokatów. Szkolenie trwało od 29 listopada do 7 grudnia br.

Pierwsze cztery dni wizyty w Polsce, uczestnicy szkolenia spędzili w Warszawie. Gości przyjął w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Piotr Osiewacz – koordynator NRA ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy. W trakcie całego pobytu adwokaci z Ukrainy zapoznali się z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości i polskiego samorządu adwokackiego.

W poniedziałek, 30 listopada, delegacja odwiedziła Sąd Najwyższy. O zasadach funkcjonowania Sądu, strukturze organizacyjnej i historii mówił dyrektor biura organizacyjnego Krzysztof Śledziewski. Następnie goście spotkali się z przedstawicielami Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego: prof. dr hab. Jackiem Kosonogą i prof. dr hab. Mateuszem Pilichem. Podczas rozmowy padały pytania dotyczące zarówno podobieństw, jak i różnic w procedurze cywilnej i karnej, polskiej i ukraińskiej. W tym samym dniu goście spotkali się w Ambasadzie Ukrainy  z I Sekretarzem Ambasady Svitlaną Krysa i I Sekretarzem Ambasady Oleksandrem Borysenko. Dyplomaci ukraińscy opowiedzieli o swojej pracy i problemach, z jakimi stykają się na co dzień, pomagając obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce.

We wtorek, 1 grudnia, tym razem pod okiem adw. Jarosława Szczepaniaka - koordynatora NRA ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy, delegację przyjął podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, któremu towarzyszyli dyrektorzy Departamentów, ich zastępcy i naczelnicy wydziałów.  Spotkanie, zaplanowane na ok. półtorej godziny, przedłużyło się o ponad godzinę. Adwokaci z Kijowa zasypali gospodarzy gradem pytań. Interesowały ich zarówno zasady funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również jego struktura oraz wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na podejmowane prace legislacyjne. Po spotkaniu uczestnicy szkolenia udali się na spacer po Starym Rynku.

Kolejnego dnia opiekę nad grupą adwokatów z Kijowa przejęła adw. Natalia Szałamacha – członek Komisji Parlamentarno-Prawnej i Praw Człowieka ORA w Łodzi. Czwarty dzień pobytu w Polsce rozpoczął się od zwiedzania Zamku Królewskiego w Warszawie. Następnie adwokaci udali się pod siedzibę Naczelnej Rady Adwokackiej, gdzie czekał na nich adw. Jarosław Szczepaniak. Tutaj przyjął gości i poprowadził spotkanie przedstawiciel NRA adw. Ziemisław Gintowt, który przedstawił koleżankom i kolegom z Ukrainy zasady funkcjonowania polskiego samorządu adwokackiego. W spotkaniu uczestniczył także adw. Robert Małecki z izby adwokackiej w Warszawie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Muzeum Adwokatury Polskiej. Zbiory muzeum były dla gości z Ukrainy miłym zaskoczeniem, bowiem – jak sami mówili – w ich kraju nie ma podobnego miejsca. Po wizycie w NRA cała grupa udała się do Łodzi, gdzie miała spędzić kolejne dni szkolenia.

Czwartek, 3 grudnia, rozpoczął się od zwiedzania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przybyłych na miejsce przyjęła adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, dr Izabela Skomerska-Muchowska. Goście obejrzeli aule Wydziału, salę posiedzeń sądowych oraz Klinikę Prawa. Dr Skomerska-Muchowska opowiedziała o historii Wydziału oraz przedstawiła możliwości współpracy między uczelnią a Adwokaturą Ukraińską. Kolejnym punktem wizyty była wycieczka do Sądu Okręgowego w Łodzi. Po gmachu Sądu oprowadzili gości: sędzia Robert Świecki, wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia Ewa Chałubińska, rzecznik prasowy ds. cywilnych oraz Mirosław Godziszewski - wicedyrektor SO.

Ukraińscy adwokaci zwiedzili m.in. największą salę rozpraw w budynku Sądu przy ulicy Dąbrowskiego oraz salę „S”, znajdującą się w nowym gmachu, w której toczą się procesy najniebezpieczniejszych grup przestępczych. Nowa część Sądu Okręgowego w Łodzi należy do najnowocześniejszych w Polsce. Goście rozmawiali o polskich procedurach - karnej i cywilnej - oraz zapoznali się z możliwością rejestrowania rozpraw cywilnych w systemie ReCourt. Uczestniczy szkolenia zwiedzili też biuro obsługi interesantów, a korzystając z uprzejmości wiceprezesa Sądu mieli możliwość spotkania się w jego gabinecie i zadawania pytań na tematy związane z funkcjonowaniem sądownictwa polskiego. Wycieczka zakończyła się w pokoju adwokackim, a cały dzień - wizytą w jednej z łódzkich kancelarii adwokackich, gdzie koleżanki i koledzy z Ukrainy mieli możliwość poznania pracy polskiego adwokata, problemów związanych z prowadzeniem spraw i strukturą biura.

W piątek, 4 grudnia, adwokaci zza wschodniej granicy wzięli udział w organizowanym przez NRA, ORA w Łodzi oraz Instytut Europejski w Łodzi, seminarium poświęconym problemowi uchodźstwa w Unii Europejskiej. Gości przywitał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi a seminarium poprowadził adw. Jarosław Szczepaniak. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, sądownictwa, nauki, a także przedstawiciele okręgowych rad adwokackich z całej Polski oraz koleżanki i koledzy, adwokaci w większości z łódzkiej izby adwokackiej. Problemy związane z napływem imigrantów do Unii Europejskiej starali się przybliżyć zebranym znamienici wykładowcy: prof. dr hab. Piotr Daranowski - kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ, prof. dr hab. Jacek Skrzydło – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ, Danuta Przywara - prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Daniel Witko z tejże fundacji, adw. Alicja Bień – honorowy konsul Republiki Francji, Rafał Rogala - szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Witold Gerlicz – dyrektor Instytutu Europejskiego w Łodzi oraz adw. Walentin Stepiuk, dr Izabela Skomerska-Muchowska i adw. Piotr Osiewacz.

W przerwach pomiędzy wykładami goście zadawali prowadzącym wiele pytań związanych z omawianymi zagadnieniami. Adwokaci z Ukrainy odwiedzili także Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Uroczystość zakończenia szkolenia odbyła się w siedzibie ORA w Łodzi. Dziekan ORA w Łodzi podsumował przebieg szkolenia i wręczył koleżankom i kolegom z Ukrainy drobne upominki. Następnie głos zabrał adw. Jarosław Szczepaniak, który w kilku słowach przypomniał historię współpracy między Adwokaturą Polską i Ukraińską. Adwokaci z Ukrainy, a dokładnie Walentyn Stepiuk i Mykhailo Zaviriukha podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z pobytu w Polsce. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, upamiętniająca kontakty, jakie polscy i ukraińscy adwokaci nawiązali jeszcze podczas wydarzeń na Majdanie.

Sobota, 5 grudnia, była dla uczestników szkolenia dniem wolnym.

„III Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokatów” wpisało się na stałe w tradycję organizowania podobnych spotkań, będącą owocem zawartej między Naczelną Radą Adwokacką i Radą Adwokatów miasta Kijowa Umową współpracy. Inicjatywa, której korzenie sięgają wizyty polskich adwokatów w Kijowie w lutym 2014 roku spotyka się z życzliwym przyjęciem zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. W szkoleniach uczestniczyło łącznie ok. 30 adwokatów z Polski i Ukrainy.

Adw. Jarosław Szczepaniak

Koordynator Naczelnej Rady Adwokackiej

Ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy

Tagi: szkolenie, Ukraina

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email