Zachęcamy z korzystania z IDEI

15.12.2014

Adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie i adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu, pomysłodawcy i twórcy portalu szkoleniowego IDEA zachęcają do korzystania ze szkoleń zawodowych opublikowanych na portalu IDEA.pl

Pamiętajmy o obowiązku doskonalenia zawodowego za 2014 r. Zgodnie z Uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, koniecznym jest uzyskanie 12 punktów, co odpowiada 12 godzinom szkolenia. Zachęcamy do korzystania z serwisu IDEA (www.idea-adw.org), którego aktywny link znajduje się także na stronie serwisu adwokatury, a także m.in. na stronach ORA w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Zakup dostępu do wykładu umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ilość wykładów zamieszczonych na platformie umożliwi wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

W imieniu serwisu IDEA

adwokaci: Paweł Gieras i Andrzej Grabiński

Tagi: szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email