XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne 30 maja

13.04.2016

„Zmieniony model środków reakcji karnej. Pierwsze doświadczenia i dylematy interpretacyjne" to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Prawa Karnego WPiA UKSW w ramach Bielańskich Kolokwii Karnistycznych. Odbędzie się ona 30 maja w Warszawie. 

Wśród prelegentów m.in. adw. prof. Jacek Giezek ("Kształtowanie granic ustawowego zagrożenia w znowelizowanym kodeksie karnym") i adw. prof. Piotr Kardas ("Jednolitość czy dwoistość nowego modelu kary łącznej a praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów rozdziału IX kodeksu karnego"). 

(zobacz szczegółowy program)

Udział w kolokwium jest odpłatny, a termin wysyłania zgoszeń mija 10 maja. Zgłoszenia i szczegóły dotyczące opłaty na stronie internetowej UKSW.

(zobacz stronę zgłoszeń)

Konferencja odbędzie się w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku „AUDITORIUM MAXIMUM” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email