Wyjazd do Rzymu nagrodą w konkursie "Prawo rzymskie a świat współczesny"

13.06.2014

Finał V edycji konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” odbył się 3 czerwca w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główną nagrodą był sześciodniowy wyjazd do Rzymu.W Komisji Konkursowej zasiadali: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), dr Michal Turosik (Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

W finale wzięli udział studenci, którzy albo zostali zgłoszeni jako finaliści konkursów wydziałowych:

- z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1) Hubert Zieliński

2) Damian Malicki

3) Małgorzata Radkowska

- z Uniwersytetu Jagiellońskiego

4) Dagmara Krepska

5) Mariusz Jelonek

6) Paweł Połukord

- z Uniwersytetu Warszawskiego

7) Igor Adamczyk

8) Patryk Kalinowski

9) Michał Kosmowski

- z Uniwersytetu Wrocławskiego:

10) Paweł Bury

11) Iwo Dzięciołowski

12) Alicja Limburska

albo zakwalifikowani przez Komitet Konkursowy na podstawie prac pisemnych:

13) Jarosław Gołąb (UKSW)

14) Jakub Szałachwij (UJ)

Trójka studentów z Uniwersytetu w Brnie nie zdecydowała się wystąpić w finale, ale uczestniczyła jako obserwatorzy.

Finał konkursu rozpoczął się o godzinie 11:00 w pokojach reprezentacyjnych Pałacu Larischa – budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Otworzył go prof. Jerzy Pisuliński, prodziekan do spraw naukowych. Przywitał zgromadzonych finalistów i członków Komisji Konkursowej. Następnie ks. prof. Longchamps de Bérier przedstawił członków Komisji a w imieniu Fundacji „Utriusque iuris” podziękował władzom Wydziału, wszystkim organizatorom finału i sponsorom nagród.

W pierwszym etapie finału wylosowano na początek kolejność wystąpień. Każdy finalista losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie dwa razy po 2 minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób:

1) Hubert Zieliński (UAM)

2) Damian Malicki (UAM)

3) Dagmara Krepska (UJ)

4) Paweł Połukord (UJ)

5) Igor Adamczyk (UW)

6) Patryk Kalinowski (UW)

7) Michał Kosmowski (UW)

8) Paweł Bury (UWr)

9) Iwo Dzięciołowski (UWr)

10) Jakub Szałachwij (UJ)

W drugim etapie uczestnicy losowali jeden z pięciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 5 minut na wystąpienie i 2 minuty na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano następujące osoby:

Igor Adamczyk (UW)

Iwo Dzięciołowski (UWr)

Jakub Szałachwij (UJ)

Hubert Zieliński (UAM)

Uczestnicy ścisłego finału mieli 20 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym i po głosowaniach ogłosiła, że laureatami V finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce - Iwo Dzięciołowski (UWr)

II miejsce – Hubert Zieliński (UAM)

III miejsce – Igor Adamczyk (UW)

Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu. Przyjęli gratulacje, po czym przewodniczący zamknął V finał Konkursu.

ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier

Tagi: konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email