Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego

29.08.2013

W dniach 16-17 września br. w Toruniu odbędzie się druga ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego”.

Problematyka konferencji koncentruje się wokół regulacji prawnych, które bezpośrednio oddziałują na efektywność nauki i szkolnictwa wyższego. Akty prawne stanowią jednak wielu prac. Dlatego zdaniem organizatorów konferencja powinna pełnić rolę interdyscyplinarnego forum, być miejscem prezentacji wyników badań dla prawników, jak również: socjologów, ekonomistów, a także osób zajmujących się polityką publiczną oraz zarządzaniem, dla których tytułowa nauka i szkolnictwo wyższe stanowią istotny obszar zainteresowań naukowych.

Nie bez znaczenia jest również udział praktyków, którzy na co dzień stosują przyjęte rozwiązania prawne. Z tego względu konferencja adresowana jest – obok sędziów – do adwokatów i aplikantów adwokackich, bowiem nauka i szkolnictwo wyższe coraz częściej wpisują się w zawodowy wymiar ich działalności. Wystarczy wymienić m.in. postępowanie dyscyplinarne, czy sprawy z zakresu umów o świadczenie usług edukacyjnych.

Osoby zainteresowane mają do wyboru udział bierny lub czynny – jedynym wymogiem jest, aby zgłaszane tematy miały oryginalny charakter i wnosiły istotny wkład do refleksji na temat współczesnych problemów szeroko pojętej nauki i szkolnictwa wyższego.

Rejestracja udziału w konferencji trwa do 31 sierpnia br. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji dostępnej pod adresem: www.fpm.umk.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Naczelna Rada Adwokacka i redakcja „Palestry”.

Czytaj: zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email