Wpływ europejskich przepisów dot. ochrony danych osobowych na praktykę prawniczą

28.07.2017

W maju 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące ochrony danych osobowych. O tym w jaki sposób prawnicy powinni przygotować się do tych zmian będzie mowa na konferencji organizowanej w dniach 7-10 września 2017 r. w Olsztynie.

Konferencja na na celu przybliżenie jej uczestnikom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR – General Data Protection Regulation), aspektów praktycznych jego wejścia w życie, a także przekazania uczestnikom konferencji rekomendacji, w jaki sposób prawnicy oraz ich klienci powinni przygotować się do wykonywania nałożonych w nim obowiązków. W zamyśle organizatorów konferencji, ma ona mieć przede wszystkim wymiar praktyczny i funkcjonalny i dawać odpowiedzi na pytania związane z ochroną danych osobowych na gruncie przede wszystkim obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania przedsiębiorców.

Prelegentami na konferencji będą zarówno polscy jak i zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych. Swój udział w konferencji potwierdzili: adw. Xawery Konarski, mec. dr Marlena Sakowska-Baryła, prof. Przemysław Polański oraz przedstawiciel GIODO.

Organizatorem konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA EAL oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

Za udział w konferencji adwokaci i radcy prawni mogą uzyskać punkty szkoleniowe w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.  

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.gdpr2017.eu

Czytaj zaproszenie

Tagi: konferencja, doskonalenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email