Wizja procesu karnego dziś i jutro

31.10.2013

Pod tym hasłem 26 października br. w Częstochowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury i Akademię im. Jana Długosza.

Konferencji przewodniczył adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury.

W konferencji udział wzięli m.in. dr Henryk Popowski, dziekan ds. rozwoju WNS AJD, dr hab. Agnieszka Czajkowska, dziekan WFH AJD, adw. Jan Kuklewicz, zastępca dyrektora OBA, adw. Grzegorz Eliasz i adw. Marcin Imiołek, członkowie Rady Naukowej OBA i eksperci OBA, adw. Jarosław Dawid, prezes Sądu Dyscyplinarnego w Częstochowie, a także adw. Daniel Kostrzewski, adw. Mariusz Kostrzewski i adw. Małgorzata Przysuch, członkowie ORA w Częstochowie.

Podczas konferencji adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński omówił planowane zmiany w aktualnym modelu postępowania przygotowawczego oraz przybliżył genezę zakładanej nowelizacji. Adw. dr Monika Zbrojewska przedstawiła kluczowe zmiany postępowania przed sądem pierwszej instancji, ze szczególnym uwzględnieniem nowej postaci postępowania dowodowego. Mec. Amadeusz Małolepszy zaprezentował nowe usytuowanie obrońcy w postępowaniu karnym, w tym omówił rozszerzenie uprawnień radców prawnych w procesie karnym oraz możliwości korzystania z pomocy obrońcy przez oskarżonych. Adw. dr Tomasz Srogosz omówił najważniejsze zmiany przewidywane w kodeksie karnym skarbowym oraz kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.

Konferencja w Częstochowie była trzecią i zarazem ostatnią konferencją naukową zorganizowaną przez Ośrodek Badawczy Adwokatury w 2013 roku. Adwokaci uczestniczący w konferencji otrzymali punkty szkoleniowe.

Osoby zainteresowane materiałami z konferencji proszone są o kontakt z Małgorzatą Grzesiak, koordynatorem projektów OBA, pod adresem mailowym gosia.grzesiak@tlen.pl lub telefonicznie 534-870-616.

Tagi: OBA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email