VII Zjazd Cywilistów 24-25 września w Krakowie

21.09.2018

VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów odbędzie się w dniach 24-25 września w Krakowie. Tematem przewodnim Zjazdu będzie aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela.

Zjazd będzie miał miejsce w Centrum Dydaktycznym  WPiA UJ ul. Krupnicza 33a

Program wydarzenia:


24 września 2018 r.


od godz. 8:30 rejestracja Uczestników

godz. 9-9.30 otwarcie Zjazdu przez dziekana WPiA UJ i adw. Jacka Trelę, prezesa NRA oraz wystąpienia zaproszonych gości

Panel I moderator (prof. dr hab. Maksymilian Pazdan)

godz.9.30 do 13:00

godz. 9.30 – 10.30 (wraz z dyskusją)

Prawa i wolności konstytucyjne a prawa podmiotowe prawa cywilnego. Przydatność konstrukcji prawa podmiotowego (prof. dr hab. M. Pyziak-Szafnicka)

godz. 10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją)

Nadużycie ochrony dóbr osobistych (prof. dr hab. Elżbieta Traple)

godz. 11.30 – 12.15 Przerwa na kawę

godz.12.15 -13.15 (wraz z dyskusją)

Dobra chronione prawem deliktowym (dr Radosław Strugała)

godz. 13.15 – 14.45 lunch (Sala Wystawowa Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33)

Panel II moderator (prof. dr hab. Adam Olejniczak)

godz.14.45 do 16:45

godz. 14:45-15:45 (wraz z dyskusją)

Ochrona praw ze stosunków prawnorodzinnych (prof. dr hab. Tomasz Sokołowski)


15.45 – 16.45 (wraz z dyskusją)

Instrumenty ochrony rodziny w prawie spadkowym (prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz)


godz.16.45-17.00

spotkanie kierowników katedr w celu ustalenia terminu i miejsca następnego zjazdu


godz. 19.00 do 2.00 uroczysta kolacja (Sala Wystawowa Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 33)


25 września 2018 r.


Panel III moderator (prof. dr hab. Fryderyk Zoll)

9.30 – 11.30

godz. 9.30-10.30 (wraz z dyskusją)

Autonomia woli a automatyzacja obrotu prawnego (granice przypisania skutków prawnych oświadczenia) (prof. dr hab.
Maciej Gutowski)


godz.10.30 – 11.30 (wraz z dyskusją)


Korygowanie skutków czynności prawnych według kryteriów słusznościowych (klauzule generalne a autonomia woli) (dr
Mateusz Grochowski)


godz.11.30 – 12.15 przerwa na kawę


Panel IV moderator (prof. dr hab. Wojciech Popiołek)


12.15 – 14.15


godz.12.15 – 13.15 (wraz z dyskusją)
Dobra cyfrowe jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych (prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska)


godz. 13.15 – 14.15 (wraz z dyskusją)

Wielopodmiotowość strony stosunku prawnego (dr hab. B. Swaczyna)

14.15 -14.30


Zamknięcie Zjazdu przez Dziekana WPiA UJ

 

(zobacz stronę Zjazdu Cywilistów)

 

Tagi: konferencje, cywiliści

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email