VII edycja Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji

15.06.2016

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uruchamia VII edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Zajęcia zaczną się w listopadzie br. Zapisy trwają do 30 września. 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra lub licencjata, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa konkurencji, niezbędną dla jego stosowania w praktyce.

Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym wiele pozycji z zakresu prawa konkurencji i prawa europejskiego.

Wśród uczestników dotychczasowych edycji było wielu adwokatów. Zajęcia będą odbywały się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72. Trwają przez dwa semestry. 

Szczegóły znajdują sie na stronie INP PAN (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email