VI spotkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

23.10.2017

W siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się 17 października VI spotkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Zawody zaufania publicznego to te wszystkie profesje, które polegają na wykonywaniu zadań o bardzo szczególnym charakterze z punktu widzenia publicznego, wymagają potwierdzonej i specjalistycznej wiedzy, ale także zachowania pewnych reguł postępowania. Podczas spotkania dyskutowano o roli i znaczeniu w codziennej pracy osób wykonujących zawody zaufania publicznego wartości, zasad i standardów. W spotkaniu i dyskusji udział wzięło wielu wybitnych gości m.in.: Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, Leszek Boniewski przedstawiciel Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, dr Rafał Kiełkowski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr Barbara Kopczyńska - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Moderatorem panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli prof. Leonard Neuger, prof. dr hab. Jan Duława, dr hab. Mariusz Wojewoda był prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek. Gospodarzem spotkania z ramienia Izby Adwokackiej w Katowicach była adwokat Kinga Widera. 

Tagi: konferencja, zawody zaufania zawodowego

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email