Temat przedstawicielstw pracowniczych na konferencji PAN

17.09.2013

Dylematy związane z funkcjonowaniem przedstawicielstw pracowniczych będą podstawą dyskusji podczas konferencji, która odbędzie w dniach 4-5 października br. w Warszawie.

Gospodarzem i organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Pracy przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy spotkają się w siedzibie INP PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica, sala Lustrzana, I piętro).

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do 1 października br. w formie mailowej na adres e-mail: konferencjezppinppan@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz danych do faktury lub telefonicznie pod numerem 609 604 748 (adw. Joanna Jasiewicz).

Do maila należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu opłaty za konferencję w wysokości 350 zł netto (430,5 zł brutto) na konto Instytutu Nauk Prawnych PAN: BPH 62 1060 0076 0000 3210 0014 9226. W formularzu przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisać „Opłata za konferencję – 4-5.10.2013”.

Program konferencji pt. „Przedstawicielstwa pracownicze. Stan obecny i propozycje zmian” jest następujący:

DZIEŃ I, 4 października (piątek) – Związkowe i niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze

Moderator – mec. Robert Jędrzejczyk • 10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Władysław Czapliński


 • 10.15 – 11.00 Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego. Panorama zagadnień – prof. dr hab. Jerzy Wratny


 • 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa


 • 11.15 – 11.45 Uprawnienie związków zawodowych w stosunkach pracy – prof. dr hab. Krzysztof Baran


 • 11.45 – 12.15 Status i uprawnienia pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych – dr hab. Arkadiusz Sobczyk


 • 12.15 – 12.45 Przedstawicielstwa pracownicze z perspektywy socjologii stosunków przemysłowych – prof. dr hab. Juliusz Gardawski


 • 12.45 – 13.00 Przerwa kawowa


 • 13.00 – 13.30 Panel dyskusyjny – Pracodawcy a związki zawodowe oraz inne przedstawicielstwa pracownicze, model współpracy


 • 13.30 – 14.15 Dyskusja plenarna (uczestnicy dyskusji panelowej: przedstawiciele spółek kapitałowych)
DZIEŃ II, 5 października (sobota) – Dylematy działania związków zawodowych. Konflikt czy współodpowiedzialność za zakład pracy.

Moderator – dr hab. Zbigniew Hajn • 9.30 – 10.00 Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe – prof. dr hab. Ludwik Florek


 • 10.00 – 10.30 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych a potrzeby praktyki – prof. dr hab. Bogusław Cudowski


 • 10.30 – 11.00 Strajki i inne akty protestacyjne w praktyce przedsiębiorstw – dr Janusz Żołyński


 • 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa


 • 11.15 – 12.00 Tendencje rozwoju zbiorowego prawa pracy w Unii Europejskiej – gość specjalny


 • 12.00 – 12.45 Panel dyskusyjny – Czy istnieje potrzeba nowego zdefiniowania roli związku zawodowego?

  Uczestnicy dyskusji panelowej: przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rad pracowników.


 • 12.45 – 13.00 Przerwa kawowa


 • 13.00 – 13.45 Dyskusja plenarna


 • 13.45 – 14.00 Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Wratny
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z adw. Joanną Jasiewicz oraz dr Leną Krysińską-Wnuk (e-mail:konferencjezppinppan@gmail.com).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email