Szkolenie z mediacji karnych i mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym – 23 marca

08.03.2018

Centrum Mediacyjne przy NRA zaprasza na specjalistyczne szkolenie dla adwokatów będących mediatorami - 23 marca w Warszawie. Szkolenie poświęcone jest mediacjom karnym i mediacjom w postępowaniu dyscyplinarnym.

Szkolenie ma charakter modułowy. Uczestnicy szkolenia otrzymają wcześniej literaturę specjalistyczną z zakresu mediacji, w szczególności karnej, na podstawie której przygotują samodzielnie pisemne opracowanie wskazanych zagadnień. Drugi moduł, to intensywny, jednodniowy, 10-godzinny warsztat z symulacjami mediacji karnych - zaplanowany na 23 marca.

Liczebność grupy szkoleniowej wynosi maksymalnie 30 osób.

Szkolenie ma na celu przygotowanie mediatorów do prowadzenia mediacji karnych. W ramach szkoleń uczestnikom zapewniony zostanie komplet materiałów szkoleniowych oraz przygotowany na czas szkolenia catering. Każdy z uczestników otrzyma na koniec szkolenia certyfikat potwierdzający jego ukończenie i umożliwiający dokonanie wpisu na listy mediatorów stałych w sprawach karnych przy sądach okręgowych.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: sprawiedliwość naprawcza, procedury i etapy mediacji w sprawach karnych, mediacja w postępowaniu dyscyplinarnym, rola pełnomocnika w mediacji, komunikacja w mediacji, rola mediatora, psychologiczne i społeczne korzyści stosowania mediacji, a także ćwiczenia praktyczne.

Wykładowcą i trenerem będzie Pan Robert Kaszczyszyn, który jest wieloletnim mediatorem - przeprowadził ponad 2700 mediacji, a także certyfikowanym trenerem-szkoleniowcem od 2001 roku; superwizorem mediacji, współzałożycielem stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji i członkiem Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce.

Koszt szkolenia: 450 zł (brutto).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Centrum Mediacyjnego: centrum.mediacji@adwokatura.pl, więcej informacji pod numerem telefonu Centrum: 22 505-25-20.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Tagi: mediacje, szkolenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email