Izba koszalińska: szkolenie nt. ochrony danych osobowych

04.12.2017

Izba adwokacka w Koszalinie przeprowadziła szkolenia z zakresu nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  

Z  dniem  25 maja 2018 roku wejdą w życie przepisy nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W tym dniu przedsiębiorcy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wejdą w nowy rozdział ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

ORA w Koszalinie wyszła naprzeciw rewolucyjnym zmianom w bezpieczeństwie danych identyfikujących osoby fizyczne, nakładającym na przedsiębiorców, w tym także na adwokatów i radców prawnych, nowe obowiązki, a także wprowadzającym rozbudowane mechanizmy kontroli ich realizacji, organizując szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego z tej tematyki.

W trakcie szkolenia poruszone zostały zagadnienia dotyczące stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód adwokata i radcy prawnego oraz obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kancelariach adwokackich.

Szkolenie poprowadził Jarosław Feliński - praktyk, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, wykładowca wyższych uczelni, m. innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prelegent przeprowadził szkolenie w sposób bardzo interesujący. Mimo że odbywało się ono w sobotnie popołudnie, obecni na szkoleniu adwokaci i aplikanci adwokaccy z uwagą słuchali wykładu, a pozyskana wiedza z zakresu ochrony danych osobowych, która będzie niebawem niezbędna w codziennej adwokackiej praktyce, z pewnością pomoże w doskonaleniu wymaganych procedur dotyczących ochrony danych osobowych klientów kancelarii i pracowników.  Z uwagi na mechanizmy kontroli, nadzoru i karania za naruszenia przewidziane w RODO wydaje się celowe, by organy naszego samorządu wsparły adwokatów w przygotowaniu ich kancelarii  do kolejnego wyzwania w roku 2018.

Na adwokatów prowadzących kancelarie, nawet małe, jednoosobowe, nakłada się wiele obowiązków natury formalnej, co prowadzi do ogromnego wzrostu wydatków, które niejednokrotnie przewyższają dochody kancelarii.

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie zaoferowała pomoc adwokatom Izby Adwokackiej w Koszalinie w przygotowaniu polityki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych w ich kancelariach.

Tagi: szkolenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email