Szkolenie nt. marketingu kancelarii prawniczej

13.06.2014

„Marketing prawniczy w praktyce” - to hasło szkolenia z cyklu „Anatomia kancelarii, czyli od zera do partnera”, które odbyło się 6-8 czerwca w Hotelu Ameliówka w Górach Świętokrzyskich. Było to pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu „kompetencji miękkich” organizowane przez Komisję Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA. 

Szkolenie poprowadzili prof. Ryszard Sowiński i Tomasz Sęk z firmy NAVEO, specjalizującej się w doradztwie biznesowym dla firm prawniczych.

Frekwencja dopisała, a młodzi adwokaci z zainteresowaniem wsłuchiwali się w prelekcje prof. Sowińskiego. Zajęcia obejmowały także warsztaty, podczas których podgrupy ćwiczyły budowę strategii kancelarii prawnej oraz budowę planu promocji i planu marketingowego dla wybranej specjalizacji.

Szkolenie zaczęło się od wprowadzenia w sytuację na rynku usług prawniczych, podczas którego omawiane były szanse i zagrożenia stojące przez młodymi adwokatami oraz przyszłość rynku usług prawniczych. Następnie zaprezentowano podstawy planowania strategicznego, rodzaje strategii i specjalizacji oraz model biznesowy. Strategia kancelarii omawiana była pod kątem poprawnego zdefiniowania docelowego klienta, zakresu świadczonych usług, tworzenia koncepcji marki oraz budowania komunikatu marketingowego.

Mowa była także o promocji usług prawniczych czyli określeniu adresata działań promocyjnych, funkcjach i skuteczności oraz doborze narzędzi promocji (takich jak np. publikacje, raporty, blogi, strony www, aktywność w mediach społecznościowych, konferencje i szkolenia, spotkania bezpośrednie, seminaria, networking itd.).

Następny dzień szkolenia rozpoczął temat sprzedaży usług prawniczych, zawierający logikę procesu sprzedażowego, wprowadzenie do techniki przekształcania pozyskanych kontaktów na klientów oraz poszczególne etapy sprzedaży. Omawiana była organizacja procesu sprzedażowego oraz nawyki i narzędzia pozwalające na zachowanie konsekwencji i dyscypliny w procesie sprzedażowym.

Ostatnim punktem szkolenia była sesja pytań i odpowiedzi, podczas której udzielone zostały odpowiedzi na pytania zgromadzone przez organizatorów przed szkoleniem, na które nie odpowiedziano w trakcie poprzednich etapów szkolenia oraz pytania zadawane na bieżąco.

Szkolenie współorganizowała Świętokrzyska Izba Adwokacka. Ogromne podziękowania należą się  adw. Edwardowi Rzepce, dziekanowi Izby oraz adw. Jerzemu Ziębie za nieocenione wsparcie organizacyjne.

W czasie przerwy w szkoleniu jego uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w wycieczce na Święty Krzyż – największą atrakcję województwa Świętokrzyskiego. Razem z przewodnikiem grupa zwiedziła opactwo, łącznie z kryptą i muzeum misyjnym. Uczestnicy poznali dzieje klasztoru, którego początki sięgają 1006 roku. Zapoznali się też z ponurą historią więzienia na Świętym Krzyżu zarówno z czasów carskich, jaki i lat międzywojennych aż do II wojny światowej, kiedy Niemcy urządzili tam obóz jeniecki dla czerwonoarmistów, którzy umierali z głodu i wycieńczenia.

Podziękowania należą się także adw. Michałowi Szpakowskiemu, przewodniczącemu Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów oraz członkom tej Komisji: adwokatom - Piotrowi Ziębie, Łukaszowi Bąkowi i Karolowi Pachnikowi za doskonałą organizację szkolenia i stworzenie koleżeńskiej atmosfery.

Szkolenie było też bardzo dobrą okazją do integracji środowiska.

Komisja Inicjatyw Młodych Adwokatów już planuje kolejne szkolenia, o czym będziemy na bieżąco informować.

adw. Bartosz Grohman, opiekun KIMA

  

Tagi: szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email