Szkolenia z postępowania kasacyjnego w sprawach karnych

06.02.2013

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy NRA organizuje szkolenia poświęcone zagadnieniom postępowania kasacyjnego w sprawach karnych. Szkolenia poprowadzą sędziowie Sądu Najwyższego.

Kurs przeprowadzony będzie w dwóch sesjach weekendowych – 1-2 marca oraz 22-23 marca 2013 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 49 oraz w Hotelu MDM w Warszawie, przy Placu Konstytucji 1.

Szkolenie zorganizowane będzie na podobnych zasadach jak te, które odbyły się w roku ubiegłym z udziałem sędziów i ekspertów z Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów, którzy w swej praktyce zajmują się sprawami karnymi. Jednym z podstawowych celów tego przedsięwzięcia jest doskonalenie zawodowe przedstawicieli Adwokatury, którzy oprócz prowadzenia normalnej praktyki zawodowej zajmują się także szkoleniem adwokatów i aplikantów adwokackich lub też przygotowują się do pełnienia takich zadań samorządowych, w związku z tym uczestnicy szkolenia zobowiązani będą do przeprowadzenia w ciągu trzech najbliższych lat odpowiednich szkoleń przeznaczonych dla adwokatów lub aplikantów adwokackich w swoich macierzystych izbach bądź też innych izbach adwokackich.

Uczestników szkolenia delegują dziekani okręgowych rad adwokackich.

Koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy szkolenia lub ich macierzyste izby adwokackie (decyzja w tym przedmiocie należy do okręgowych rad lub dziekanów).

Udział w szkoleniu uprawniać będzie uczestników do uzyskania tzw. punktów szkoleniowych przewidzianych w uchwale NRA z dnia 19.11.2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów – 1 pkt za każdą godzinę szkolenia. Program przewiduje 22 godziny zajęć szkoleniowych, co umożliwia uzyskanie 22 punktów.

czytaj program:

Tagi: sąd, zaproszenie, komisja, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email