Szkolenia edukacyjne Komisji Edukacji Prawnej NRA

06.10.2017

Szkolenia edukacyjne Komisji Edukacji Prawnej NRA odbyły się 14 i 15 września w Otwocku. Spotkanie było otwarte i poza członkami Komisji uczestniczyli w nim  adwokaci zainteresowani akcjami edukacyjnymi. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. 

Adw. Andrzej Grabiński, przewodniczący ds. Komisji Edukacji Prawnej NRA, otworzył posiedzenie. Zaproszeni goście pokrótce przedstawili akcje edukacyjne prowadzone przez swoje izby adwokackie, mówiono też o potrzebie wymiany doświadczeń i pomysłów między izbami. 

Drugiego dnia konferencji wystąpili reprezentanci izby pomorskiej, bydgoskiej, łódzkiej, warszawskiej i krakowskiej. Prelegenci przedstawili założenia poszczególnych akcji edukacyjnych, relacje izb z samorządami, placówkami edukacyjnymi i plany na przyszłość. Po każdym wystąpieniu wywiązywała się dyskusja.

Adw. Marcin Derlacz, wicedziekan izby pomorskiej, przedstawił bardzo popularny program "Adwokat przydaje się w życiu", który na Facebooku ma ponad 1400 obserwujących oraz programy dla młodzieży i seniorów. Omówił sposoby docierania z przekazem do młodzieży za pośrednictwem mediów społecznościowych i komiksów.

Przedstawiciele izby bydgoskiej zaprezentowali krótki film o swojej działalności edukacyjnej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, jako znakomita reklama akcji edukacyjnych.

(zobacz film)

Adw. Karolina Krokos omówiła założenia i przebieg akcji „Mediacje w szkole w praktyce”, skierowanej do młodzieży.

O akcjach edukcaji prawnej, które prowadzone są w Stanach Zjednoczonych Ameryki opowiadał adw. Wojciech Bergier, z kolei adw. Sylwia Gregorczyk-Abram omówiła akcję „Tydzień Konstytucyjny”.

Odbyły się także interaktywne warsztaty z Maciejem Sopyło i Marcinem Grudniem, którzy prezentowali różne modele nauczania, m.in. model Kolba. W trakcie zajęć prowadzone były prace w parach i w grupach, a następnie dyskusja. Celem warsztatów było otwarcie uczestników na różne formy przekazywania wiedzy, metody określania oczekiwań odbiorców, wchodzenie w interakcje, podanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Każdy z Uczestników otrzymał wszystkie materiały edukacyjne oraz prezentacje na pendrivie.


Tagi: edukacyjne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email