Sukces panelu prawnego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

15.05.2017

Sukcesem okazał się panel „Prawo sprzyjające biznesowi” na Europejskim Kongresie Gospodarczym 12 maja w Katowicach. Gospodarzem panelu była Naczelna Rada Adwokacka.

Adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach i przewodniczący Komisji wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej, działającej przy NRA, który prowadził panel, podkreśla, że Adwokatura jako jedyne środowisko prawnicze od kilku lat organizuje dyskusję wokół prawa gospodarczego na tym Kongresie, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie Centralnej. Panel stał się wydarzeniem prestiżowym, wielu panelistów zgłasza swoją wolę udziału. Z uwagi na formułę Kongresu, organizatorzy musieli dokonać wyboru.

Wśród panelistów znaleźli się: adw. Andrzej Zwara, b. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wiceprzewodniczący PO Borys Budka, b. minister sprawiedliwości, Grzegorz Dzik prezes firmy Impel i wiceprezes Związku Pracodawców Polskich, Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta, Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Podczas dyskusji podkreślano, że zbyt liczne i szybko zmieniające się przepisy są utrudnieniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazywano na wagę konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa i postulowano ograniczenie stosowania szybkiej ścieżki legislacyjnej. Dyskutowano także nad propozycją przygotowania "małej konstytucji legislacyjnej". 

Adw. Zwara zwracał uwagę na koniecznośc dopuszczania do prac legislacyjnych ekspertów i korzystania z analiz i raportów, które są przygotowywane, ale rzadko wykorzystywane. Apelował o stabilnośc prawa. 

Panel cieszył się ogromną popularnością, na sali zabrakło miejsc siedzących. 

Tagi: EKG, Europejski Kongres Gospodarczy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email