Staż w Paryskiej Izbie Adwokackiej

25.06.2013

W czasach kiedy otwartość na obce kultury prawne jest niezbędna, międzynarodowy staż w Paryskiej Izbie Adwokackiej umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, oraz stwarza okazję do wzmocnienia współpracy pomiędzy zagranicznymi izbami adwokackimi.

Każdego roku w okresie od października do listopada, Paryska Izba Adwokacka w ramach międzynarodowego stażu zaprasza adwokatów wszystkich narodowości w wieku poniżej 40 lat, pragnących lepiej poznać prawo francuskie oraz zasady funkcjonowania paryskich kancelarii prawnych. Warunkiem uczestnictwa jest dobra znajomość języka francuskiego.

Celem miesięcznego szkolenia w École de Formation du Barreau w Paryżu jest praktyczne wprowadzenie do francuskiego systemu prawnego i jego procedur w dziedzinach prawa cywilnego, karnego i handlowego. Uczestnicy będą obserwować rozprawy prowadzone przez sądy francuskie oraz odwiedzają najważniejsze instytucje tego kraju.

Staż umożliwia uczestniczenie w francuskim życiu prawniczym dzięki współpracy z paryskimi adwokatami. Kancelarie są wybierane przez wydział stosunków międzynarodowych Paryskiej Izby Adwokackiej z uwzględnieniem specjalizacji każdego adwokata.

Uczestnicy poznają również instytucje europejskie podczas jednodniowej wizyty w Brukseli.

Rekrutacja trawa do 8 lipca 2013 r. Kandydaci proszeni są o przesłanie do wydziału stosunków międzynarodowych Paryskiej Izby Adwokackiej następujących dokumentów:  • CV w języku francuskim;


  • list motywacyjny w języku francuskim;


  • zaświadczenie o wpisie na listę adwokacką wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy;


  • zdjęcie;


  • zaświadczenie poświadczające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy wyselekcjonowanych do stażu kandydatów).
Staż finansuje Paryska Izba Adwokacka. Uczestnicy pokrywają koszty związane z transportem i pobytem w Paryżu. Ambasada Francji w danym kraju może przyznać dodatkowe stypendium na wydatki związane ze stażem. W tym celu należy złożyć wniosek do wydziału ds. współpracy kulturalnej Ambasady Francji, równocześnie powiadamiając o tym wydział stosunków międzynarodowych Paryskiej Izby Adwokackiej.

Czytaj więcej

Tagi: zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email