Status komornika sądowego - konferencja w Sejmie 4 kwietnia

23.03.2016

"Status komornika sądowego. Wyzwania współczesności" to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która zaplanowana jest na 4 kwietnia w gmachu Sejmu w Warszawie. 

Organizatorem jest Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Sądowniczej.
Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Konferencja podzielona jest na trzy części i trwać będzie od godz. 9.30 do 14.30. Wśród panelistów znaleźli się naukowcy z uniwersytetów w Łodzi, Wrocławiu, Lublina, Torunia i Gdańska.

(zobacz szczegółowy program)

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca na adres krk@komornik.pl

Konferencja odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu. Przed konferencją należy odebrać jednorazową kartę wstępu w Dziale Przepustek Kancelarii Sejmu.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email