Starania o przestrzeganie praw człowieka - wystawa w Gdańsku

02.12.2014

O działaniach na rzecz obrony praw językowych Polaków na Litwie opowiada wystawa, która zostanie otwarta 10 grudnia w Gdańsku z okazji obchodzonego tego dnia Europejskiego Dnia Prawnika.Wystawę zorganizowały Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego oraz izba adwokacka w Gdańsku, nosi ona tytuł „Prawa człowieka w Unii Europejskiej – historia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie”. Ideą przedsięwzięcia jest przedstawienie za pomocą konkretnego przykładu petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie jako pozytywnego zaangażowania prawnika na rzecz ochrony praw fundamentalnych w Unii Europejskiej.Na wystawie można obejrzeć oryginalne dokumenty z prac Parlamentu Europejskiego, materiały z archiwum prywatnego autora petycji, fotografie, listy, artykuły prasowe, publikacje naukowe poświęcone prawom człowieka w UE. Można też zapoznać się z treścią Karty Praw Podstawowych UE oraz niepublikowanymi nigdzie dokumentami poświęconymi ochronie praw językowych Polaków na Litwie.Wystawa pokazuje przypadek zaangażowania prawnika na rzecz praw człowieka, przy wykorzystaniu instrumentów prawnych dostępnych w Unii Europejskiej. W marcu 2011 roku prawnik z Gdańska, jako obywatel UE, złożył do Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie praw językowych Polaków na Litwie, prosząc o podjęcie przez Parlament Europejski wszelkich działań mających na celu zagwarantowanie tamtejszej mniejszości polskiej przestrzegania jej praw językowych, w tym prawa do pisowni imion i nazwisk w języku ojczystym, czy też do oficjalnych dwujęzycznych oznaczeń topograficznych. Na skutek petycji, której nadano numer 358/2011, odbyło się publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim (kwiecień 2012 roku), w którym wzięli udział przedstawiciele rządu litewskiego oraz polskiego. Z kolei w grudniu 2013 roku Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wystosowała oficjalny list do rządu litewskiego z prośbą o ustosunkowanie się do sytuacji mniejszości polskiej na Litwie w kontekście standardów ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej. List pozostał do tej pory bez odpowiedzi ze strony rządu litewskiego, natomiast petycja w dalszej mierze jest rozpatrywana, gdyż w przypadku procedury petycji nie obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Konkretnego wsparcia w procesie procedowania petycji udzielili trójmiejscy adwokaci, radcowie prawni,

w tym przedstawiciele gdańskiego prawniczego środowiska naukowego poprzez wyrażenie oficjalnego poparcia, sporządzenie opinii prawnych, udział w dyskursie publicznym. Co ważne, wszystkie działania podejmowane były pro publico bono.Sprawa petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie jest konkretnym przykładem zaangażowania prawników w sprawy publiczne, w tym działania na rzecz ochrony praw człowieka,  stąd stała się ona tematem wystawy organizowanej z okazji obchodzonego po raz pierwszy w Unii Europejskiej Europejskiego Dnia Prawnika. Patronat honorowy nad wystawą objął  adw. Dariusz Strzelecki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.Wystawa zostanie otwarta 10 grudnia na Wydział Prawa i Administracji UG, Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego,  ul. Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk. Będzie można ją oglądać do 28 lutego 2015 r.Więcej informacji o obchodach Europejskiego Dnia Prawnika:

http://www.ccbe.eu/index.php?id=448&L=0

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 

Tagi: człowieka, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email