Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

12.04.2012

W ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne, 16 maja b.r. odbędzie się kolejna ogólnopolska konferencja naukowa.

W konferencji pod hasłem „Środki związane z poddaniem sprawcy próbie” udział wezmą: prof. dr hab. Jan Skupiński z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Jarosław Majewski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Piotr Kardas, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia SN Tomasz Artymiuk, dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu oraz dr hab. Jerzy Lachowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencję organizuje Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod patronatem Prokuratora Generalnego.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku „Auditorium Maximum”. Koszt uczestnictwa wynosi 90 złotych. Zapisy trwają do 4 maja b.r. 

Czytaj: zaproszenie od Prof. UKSE dr hab. Marka Michalskiego, program konferencji oraz informacje organizacyjne

Tagi: zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email