Spory korporacyjne a mediacja i arbitraż – kongres

07.04.2014

II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu poświęcony będzie sporom korporacyjnym. Zaplanowano go na 20 maja w Warszawie, organizatorem jest Instytut Allerhanda. Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat honorowy nad wydarzeniem. 

Organizator Kongresu przypomina, że w ostatnich latach w Europie pojawił się trend do rozstrzygania sporów korporacyjnych na drodze arbitrażu i mediacji – metod rozwiązywania sporów, które zostały „uszyte” na miarę potrzeb ludzi biznesu. W Polsce jednak trwa dyskusja, czy na gruncie prawa polskiego spory korporacyjne mogą być także przedmiotem arbitrażu lub mediacji.

Zdaniem organizatora, kwestia rozwiązywania sporów korporacyjnych na drodze arbitrażu lub mediacji ma potencjał na wywołanie pozytywnych zmian w polskiej legislacji, praktyce orzeczniczej sądów powszechnych, a także polskim sądownictwie polubownym i mediacji. Otwarcie sporów korporacyjnych na mediację i arbitraż oznacza z jednej strony odciążenie sądów powszechnych, z drugiej zaś szansę na nowy start tych metod rozwiązywania sporów, dzięki „zastrzykowi” nowych spraw. To także nowy, liczący się rynek dla usług prawnych w dziedzinie sądownictwa polubownego i mediacji.

Kongres poświęcony sporom korporacyjnym podzielony został na dwa bloki tematyczne.

– część I: ocena funkcjonowania dotychczasowych regulacji mediacyjnych i arbitrażowych; sukcesy i porażki roku 2013 w zakresie rozwiązywania sporów,

– część II: spory korporacyjne, również w perspektywie prawnoporównawczej (wystąpienie keynote lecture w języku angielskim).

Wśród ekspertów pojawią się  m.in.: dr Marcin Asłanowicz, radca prawny, partner, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k., Benedykt Fiutowski, partner, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy, Zbigniew Miczek, z Sądu Rejonowego w Tarnowie, dr Arkadiusz Radwan,  prezes Instytutu Allerhanda, dr Tomasz Szczurowski, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Kamil Zawicki,  przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, KKG Kubas Kos Gaertner.

Zobacz program

Zarejestruj się

Ceny first minute obowiązują do 8 maja.

 

Tagi: zaproszenie, konferencja, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email