SGH zaprasza na Studia Podyplomowe Akademia Spółek

08.09.2016

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi nabór na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Akademia Spółek. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.

Akademia Spółek stanowi rozwiniętą i wzbogaconą formę prowadzonych w latach 2001-2008 Studiów "Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek". Skorzystało z nich dotychczas ponad 900 słuchaczy. Program obejmuje 202 godziny dydaktyczne. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH. 

Celem programu jest wzmocnienie kompetencji  słuchaczy w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności.

Słuchacze to zwłaszcza absolwenci wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów menedżerskich prestiżowych uczelni. Właśnie do nich oraz do aplikantów adwokackich i radcowskich skierowana jest propozycja Akademii Spółek.

Uczestnictwo adwokatów w podyplomowych studiach "Akademia Spółek" organizowanych przez Zakład Prawa Gospodarczego SGH spełnia kryteria określone w uchwale NRA z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów jako wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji na temat studiów na stronie (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email