Seminarium arbitrażowe dla młodych prawników w Pradze

02.07.2014

Doroczny Kongres Stowarzyszenia Młodych Adwokatów (International Association of Young Lawyers – AIJA) odbędzie się 26-30 sierpnia 2014 r. w Pradze. To wyjątkowe spotkanie, w czasie którego ponad 600 młodych prawników z całego świata uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach obejmujących różnorodne zagadnienia prawne, prowadzonych przez najlepszych specjalistów i praktyków.

Niezmiernie ważna jest również możliwość nawiązania kontaktów z prawnikami z całego świata i budowania profesjonalnej sieci kontaktów. 26 sierpnia, w przeddzień Kongresu, odbędzie się seminarium dotyczące przyszłości arbitrażu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Seminarium poświęcone będzie aktualnym trendom w arbitrażu międzynarodowym oraz w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR) ze specjalnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej.

Omawiana tematyka obejmie następujące zagadnienia: Czy nadal istnieją rzeczywiste różnice w praktyce arbitrażowej pomiędzy krajami Europy Zachodniej a krajami Europy Środkowej? Jak wygląda wykonywanie wyroków arbitrażowych w tym regionie? Czy jest możliwość stworzenia ogólnych procedur elektronicznych w arbitrażu i ADR?

Podczas seminarium przedstawiona zostanie również analiza działania Czeskiego Sądu Arbitrażowego, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów domenowych dla domen .eu.

Dla prawników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej AIJA oferuje specjalną obniżoną opłatę za udział w Kongresie w wysokości odpowiednio:  • przy rejestracji do 15 lipca: 36 750,00 CZK (ok. 1340,00 EUR)


  • przy rejestracji po 15 lipca: 46 350,00 CZK (ok. 1690,00 EUR).
W czasie wypełniania internetowego formularza odpowiednia obniżona stawka zostanie wyliczona automatycznie.

Za udział w seminarium obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 5750,00 CZK (ok. 210,00 EUR). Istnieje możliwość udziału tylko w seminarium lub zarówno w seminarium jak i Kongresie.

Zapraszamy do udziału w seminarium.

Dokładny program Kongresu wraz z formularzem rejestracyjnym jest dostępny na stronie internetowej AIJA dedykowanej Kongresowi. [link: http://prague.aija.org/]

adw. Justyna Szpara

Tagi: europejskie, arbitraż

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email