Ruszyły zapisy na VIII edycję szkolenia dla adwokatów na mediatorów

31.08.2018

W dniach 12-14 października 2018 roku Centrum Mediacyjne przy NRA przeprowadzi VIII Zawodowe Szkolenie dla Adwokatów, którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora.

Szkolenie poprowadzą jak co roku mediatorzy z Wielkiej Brytanii przy wsparciu trenerów z Polski. Miejscem spotkań będzie siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 69.

Szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć stacjonarnych, a udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych. Każdy uczestnik, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie części przedmiotowego szkolenia, otrzyma certyfikat mediatora i zostanie wpisany na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Szkolenie przeznaczone jest dla 45 adwokatów z całej Polski, nie jest skierowane do aplikantów. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl, a w celu zagwarantowania sobie miejsca przesłania również od razu potwierdzenia wpłaty. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną w wysokości 1 990 zł brutto oraz pozostałe koszty, w tym dojazd i zakwaterowanie ponoszą uczestnicy. Opłatę rejestracyjną należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 - Millenium Bank tytułem: „Opłata za VIII szkolenie zawodowe Centrum Mediacyjnego przy NRA 12-14.10.2018 r. za (imię i nazwisko uczestnika)” wraz z podaniem numeru NIP prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT. 

Szkolenie składa się z dwóch części. Po dokonaniu opłaty rejestracyjnej uczestnikowi zostanie przesłana drogą mailową publikacja na temat sposobu prowadzenia mediacji oraz wykaz koniecznej literatury wraz z pytaniami (wysyłka materiałów nastąpi we wrześniu). Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z nią i na jej podstawie oraz wybranej literatury z listy odpowiedzieć pisemnie na podane pytania Przesłanie odpowiedzi będzie stanowiło podstawę oceny pierwszej części szkolenia. Znajomość zawartego w publikacji materiału jest obligatoryjna i będzie podlegała ocenie także przy końcowej kwalifikacji mediatorów  ostatniego dnia zajęć. Wyłącznie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi i prześlą je na adres e-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl będą dopuszczone do drugiej części szkolenia.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Znajomość języka angielskiego jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa.

pobierz formularz

Tagi: mediacje, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email