"Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów" - konferencja 26 lutego

03.02.2016

Sąd Najwyższy zaprasza na konferencję pt. "Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów" 26 lutego br. w Warszawie. 

Konferencję otworzy prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. Podczas prelekcji omawiana będzie reprywatyzacja w świetle ogólnych zasad prawa, a także kwestie rekompensat za mienie znacjonalizowane po II wojnie światowej, czy doświadczenia Prokuratorii Generalnej w sprawach reprywatyzacyjnych. Analizie poddane będzie także orzecznictwo sądów administracyjnych i cywilnych w tej kwestii, w tym m.in. w sprawie gruntów warszawskich.

Konferencja podzielona została na dwa panele, każdy z nich kończy się pytaniami z sali i dyskusją. Konferencję podsumuje prof. dr hab. Ewa Łętowska.

(zobacz szczegółowy program konferencji)

Konferencja odbędzie się w sali im. Stanisława Dąbrowskiego (III piętro) Sądu Najwyższego przy Placu Krasińskich 2/4/6. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Swój udział należy zgłosić do 19 lutego do biura organizacyjnego (Anna Winiarska tel. 22 530 82 11 adres mailowy: zoaw@sn.pl, Violetta Wojtaszek tel. 22 530 82 10 zovw@sn.pl)


Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email