Przeszłość i przyszłość kpc oczami praktyków - zaproszenie na konferencję

05.05.2017

"Przeszłość i przyszłość kodeksu postępowania cywilnego oczami praktyków" to temat konferencji, na którą zaprasza Katedra Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wydarzenie wpisuje się w obchody XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji. 

Konferencja zaplanowana jest na 30 maja, początek godz. 10.00 w auli 130 Uczelni Łazarskiego. 

Organizatorzy podkreślają, że celem jest nie tylko przybliżenie wprowadzanych w kpc zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru, ale również pogłębiona refleksja czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w w polskim procesie cywilnym, czy przepisy proceduralne przyczyniają się do sprawności postępowania, czy też jego sprawność pozostaje przede wszystkim w rękach sędziów i stron (w szczególności reprezentujących strony profesjonalnych pełnomocników). Kreując zmiany legislacyjne w obszarze procedury nie można abstrahować od tego, że mają one służyć praktykom. Stąd idea konferencji, która ma służyć jako swoista platforma wymiany doświadczeń w zakresie stosowania prawa porocesowego. 

Konferencja, które program merytoryczny został przygotowany pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Manowskiej, będzie okazją do odpowiedzi na podstawowe pytania płynące od przedstawicieli róznych środowisk prawniczych: czy i jakie zmiany mogą usprawnić postępowanie sądowe, czy wprowadzone zmiany były konieczne, czy wreszcie proponowane rozwiązania zmierzają w dobrym kierunku. Stąd wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska, których zainteresowania naukowe i praktyczne związane są z wymiarem sprawiedliwości.

Konferencja ma charakter otwarty, informacje o proponowanych tematach wystąpień organizatorzy proszą przesyłać do 7 maja na adres: konferencja.kpc@lazarski.pl

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email