Przegląd orzecznictwa w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć - zaproszenie na konferencję

09.03.2015

Zespół ds. kobiet przy NRA we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu  ds. Równego Traktowania organizuje 16 kwietnia br. w siedzibie Kancelarii Premiera Rady Ministrów konferencję dotyczącą przeglądu orzecznictwa polskiego i międzynarodowego w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć.

Konferencja podzielona będzie na dwie części – orzecznictwo polskie i sytuacja dyskryminacji w kraju oraz na orzecznictwo międzynarodowe.

Udział w konferencji potwierdzili: SSN Katarzyna Gonera, która prześledzi orzecznictwo polskie z ostatnich lat, prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która omówi problem dyskryminacji mężczyzn, r.pr. Karolina Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego natomiast podzieli się swoimi doświadczeniami z działalności w PTPA, a Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet przedstawi problemy związane z molestowaniem kobiet w Polsce. W drugim panelu adw. Justyna Metelska, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA dokona przeglądu orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu związanego z dyskryminacją płciową, dr Dorota Pudzianowska omówi orzecznictwo Trybunału w Luksemburgu i Kartę Praw Podstawowych, Mirosław Wróblewski dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich omówi działalność Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej inicjatywy na rzecz praw kobiet, z kolei Justyna Chrzanowska, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka omówi kwestie związane z wykonywaniem przez Polskę orzeczeń w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć.

Zespół ds. kobiet przy NRA uruchomi wkrótce rejestrację dla osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, o czym będziemy informować.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email