Propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce - konferencja

16.04.2018

"Propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce" to temat ogólnopolskiej konferencji, na którą zaprasza Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 11-12 czerwca. Debata odbędzie się w ramach cyklu "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo". 

Konferencja zaplanowana jest jako płaszczyzna dyskusji o możliwościach poprawy jakości i poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, mieszczących się w konstytucyjnych ramach, przy poszanowaniu niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. 

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele nauki i praktyki. Materiały z konferencji będą opublikowane w formie książkowej przez Oficynę Wydawniczą AFM. 

Konferencja będzie miała miejsce w kampusie uczelni przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, w Krakowie.

Rejestracja odbywa się on-line

(przejdź do strony rejestracji)

Językiem konferencyjnym dla wszystkich sekcji z wyjątkiem sekcji "Art in foreign language education" jest język polski. Sekcja "Art in foreign language education" obraduje w języku angielskim.

Wskazówki odnośnie przygotowania tekstów dostępne są na stronie Wydawnictwa http://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/

Teksty referatów do publikacji będą przyjmowane wyłącznie podczas rejestracji w dniu konferencji.

Rada Programowa konferencji decyduje o kwalifikacji referatów. Uczestnicy zostaną poinformowani o kwalifikacji do dnia 14 maja 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł.

(strona konferencji)

 

Tagi: konferencja, reforma, wymiar sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email