Propozycja szkoleń w izbach nt. procedury zgłaszania wzorów przemysłowych

03.02.2020

Szkolenie dotyczące procedury zgłaszania wzorów przemysłowych, którego współorganizatorem jest Urząd Patentowy RP, może być przeprowadzone w poszczególnych izbach adwokackich.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, która rozszerzyła kompeten­cje adwokatów, jako profesjonal­nych pełnomocników do wy­stępowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń i prowadzeniem spraw z zakresu wzo­rów przemysłowych, możliwe jest zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dotyczących procedury zgłaszania wzorów przemysłowych, które poprowadzi pracownik Urzędu Patentowego.

Dziekani Izb, zainteresowani przeprowadzeniem takiego szkolenia, proszeni są o zgłaszanie na adres: press@nra.pl

Tagi: szkolenie, procedury patentowe

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email