Propozycja stażu w Niemczech

29.11.2013

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej stworzyła wielostronny program stażu dla prawników na 2014 r.

Organizatorem stażu są: Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawniczej (IRZ-Stiftung), Niemiecka Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Prawników Niemieckich.

Program kierowany jest do młodych prawników (max. 35 l.), którzy są aktywni zawodowo w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe będzie atutem, jednakże aplikować do programu mogą również stażyści będący na ostatnim roku szkolenia zawodowego. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego jest niezbędna – umiejętność ta będzie weryfikowana przystąpieniem do testu językowego i jego pozytywnym wynikiem. Dla polskiego prawnika zaplanowane jest jedno miejsce w programie.

Organizatorzy podkreślają, że program nie jest adresowany do prawników, którzy pracują dla niemieckiej kancelarii prawniczej w Polsce, czyli kancelarii, która została ustanowiona jako oddział niemieckiej kancelarii w Polsce i działa pod nazwą niemieckiej firmy prawniczej.

Informacja o kosztach znajduje się w załączonym programie.

Plan programu wygląda następująco:

22.04.2014 – przylot do Bonn

23.04-02.05.2014 – seminarium wprowadzające

5-30.05.2014 – staż w niemieckiej firmie prawniczej

31.05-03.06.2014 – seminarium oceniające w Bonn

04.06.2014 – wylot

Termin nadsyłania dokumentów (tj. wypełnionego formularza ze zdjęciem oraz życiorysu w języku niemieckim) upływa 22 stycznia 2014 r.

Czytaj:

program

formularz

Tagi: zaproszenie, prawnik, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email