Program „IDEA” – Internetowe Doskonalenie Adwokatury

20.11.2013

Program „IDEA” to wspólne przedsięwzięcie izb adwokackich: krakowskiej i wrocławskie, polegające na rejestracji w formie audiowizualnej spotkań z wybitnymi prawnikami, w tym adwokatami, oraz udostępnianiu wygłoszonych przez nich wykładów za pośrednictwem Internetu. Program rusza 16 grudnia 2013 r. na platformie internetowej pod adresem www.idea-adw.pl.

Umożliwi to adwokatom wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego, stosownie do uchwały NRA nr 57 z dnia 19.11.2011 jako alternatywna metoda w stosunku do tradycyjnych form szkolenia. Charakteryzuje ją wygodna formuła, pozwalająca na zapoznanie się z treścią wykładów w dogodnym miejscu i czasie. Niektóre z nich udostępniane zostaną nieodpłatnie, zaś za inne pobrane zostaną nieznaczne opłaty, pokrywające koszty związane z ich produkcją. Możliwym będzie wydrukowanie w prosty sposób stosownego certyfikatu. W przyszłości automatycznie zapisane zostaną punkty związane z odtworzonymi wykładami w programie „IDEA” jak i z wysłuchanymi w tradycyjnej formie, w systemie informatycznym każdej z izb adwokackich.

Naszą intencją, oprócz funkcji edukacyjnej, jest ukazywanie Adwokatury jako grupy zawodowej, w szeregach której znajdują się osoby o wybitnym doświadczeniu i wiedzy w zakresie stosowania prawa. Z tego powodu program „IDEA” to również przedsięwzięcie promujące Adwokaturę w przestrzeni publicznej.

Adwokatura posiadająca najdłuższą tradycję w wykonywaniu zawodu prawniczego i 95-letnią historię samorządu w Polsce, ma moralną legitymację do propagowania dobrego prawa, zarówno w sferze praktyki, jak i inicjowania dobrych rozwiązań legislacyjnych. Po odzyskaniu niepodległości to Palestra stała na czele tworzenia nowoczesnego prawa. Stanowiliśmy w owym czasie naturalne zaplecze intelektualne i personalne dla parlamentu, władzy wykonawczej, w tym oczywiście dla wymiaru sprawiedliwości, co w naszej ocenie winno zostać reaktywowane. Z tych też powodów nie jest przypadkiem, że inauguracyjny wykład wygłosił, wpisany na listę adwokatów prof. dr hab. Artur Nowak–Far, wybitny naukowiec z zakresu prawa europejskiego i podsekretarz stanu w MSZ. Wykład tak wybitnej osobowości został utrwalony na płycie DVD, która nieodpłatnie zostanie udostępniona delegatom i gościom na Krajowym Zjeździe Adwokatury w Katowicach, oraz jako strumień informacji na stronie internetowej www.idea-adw.pl.

W ramach programu „IDEA” będziemy także promować idee mediacji i arbitrażu jako przyjaznych dla stron i pełnomocników oraz znacznie szybszych metod rozstrzygania sporów. W tej materii niezwykle interesującym jest wykład adwokata Macieja Łaszczuka, wybitnego arbitra w sprawach krajowych i zagranicznych oraz pełnomocnika stron w tych postępowaniach.

Do tej pory w siedzibie ORA we Wrocławiu odbyły się następujące wykłady poniżej wskazanych autorów, które dostępne będą na stronie www.idea-adw.pl: 1. „Główne zasady interpretacji prawa międzynarodowego i europejskiego”

  Prof. SGH dr hab. Artur Nowak-Far, podsekretarz stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ, szef Katedry Prawa Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej, wpisany na listę adwokatów w Izbie Warszawskiej.


 2. „Postępowanie w sprawach karnych z elementem międzynarodowym, w oparciu o przepisy kpk i ustawy o funkcjach konsulów RP”

  Adwokat Wojciech Bergier, członek ORA w Krakowie, były konsul ds. prawnych w latach 2008 – 2012 w Konsulacie Generalnym R.P. w Los Angeles.


 3. „Zbieg czynów zabronionych w rozumieniu art.8 par.1 kks w świetle najnowszego orzecznictwa S.N”

  Adwokat dr Tomasz Razowski, członek ORA we Wrocławiu.


 4. „Prawno – karne aspekty ochrony własności intelektualne.”

  Adwokat  dr hab. Janusz Raglewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ORA w Krakowie, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.


 5. „Kilka uwag o roli arbitra i pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym”.

  Adwokat Maciej Łaszczuk z Izby Warszawskiej, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA, z-ca przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, członek Komisji Legislacyjnej NRA.


 6.  „Przelew wierzytelności”.

  Dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego Andrzej Śmieja, były sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
5 grudnia br. inaugurujemy program „IDEA” w Krakowie, gdzie odbędą się trzy kolejne wykłady, również dostępne na stronie www.idea-adw.pl od dnia 16 grudnia b.r.: 1. „Etapy mediacji. Techniki zadawania pytań”

  Adwokat dr Małgorzata Kożuch, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek NRA.


 2. „Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla efektywności obrony i reprezentowania stron”

  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, były wieloletni adwokat, zasłużony działacz samorządu adwokackiego, ostatnio pełniący w nim funkcję wiceprezesa NRA.


 3.  Temat wykładu zostanie podany w późniejszym terminie.

  Adwokat dr hab. Piotr Kardas, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek NRA.
Zapraszamy do odtworzenia wszystkich wykładów, niezależnie od tego, czy zgromadziliście Państwo już wystarczającą w kończącym się roku ilość 12 obligatoryjnych punktów.

W przeciwnym razie istnieje możliwość nadrobienia zaległości w tej sferze. Przypominamy, iż każdy z wykładów w programie „IDEA” to 1 lub 2 punkty, w zależności od czasu trwania wykładu.

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować kolegom adwokatom Andrzejowi Zwarze i Jackowi Treli, za pomoc i wkład w realizację programu „IDEA”.

W imieniu izb adwokackich: wrocławskiej i krakowskiej

dziekani ORA, adwokaci: Andrzej Grabiński i Paweł Gieras 

 

 

 

 

 

Prof. SGH dr hab. Artur Nowak-Far

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adwokat Wojciech Bergier

 

 

 

 

  

 

 

 

Adwokat dr Tomasz Razowski

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adwokat  dr hab. Janusz Raglewski

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adwokat Maciej Łaszczuk

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego Andrzej Śmieja

Tagi: zaproszenie, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email