Prawo własności intelektualnej i nowych technologii - konferencja

22.10.2015

Międzynarodowa Konferencja Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii pt. "Value of Information: Intellectual Property, Privacy and Big Data" odbędzie się 20 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas konferencji omówione zostaną aktualne zagadnienia prawne związane z rozwojem i wykorzystywaniem nowych technologii w szczególności w sferze ochrony własności intelektualnej,  danych osobowych oraz związanych z nimi praw człowieka. Tematyka spotkania zainteresuje zarówno praktyków prawa, którzy mierzą się z wyzwaniami, jakie nakłada na nich rozwój uregulowań prawnych dotyczących nowoczesnych technologii, jak również przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk akademickich prowadzących badania związane z nowoczesnymi technologiami.  

Organizatorem konferencji jest Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Zakładem Praw Człowieka i Etyki Prawniczej oraz amerykańską uczelnią prawniczą Chicago - Kent College of Law.

Patronatem honorowym konferencję objęli: prof. Małgorzata Omilanowska - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Andrzej Halicki - Minister Administracji i Cyfryzacji RP, prof. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP, dr Edyta Bielak-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Naczelna Rada Adwokacka, Mieczysław Struk - marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Adamowicz - prezydent Miasta Gdańska.

Partnerem głównym konferencji jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Partnerem Strategicznym natomiast jest Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, a partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO oraz Naczelna Rada Adwokacka.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, programu oraz miejsca dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: www.ipconference2015.ug.edu.pl. Pytania należy kierować na adres: ip.conference2015@gmail.com

(zobacz program)

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email