Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.

16.02.2017

Ogólnopolska konferencja „Prawo w psychologii i medycynie – problemy i wyzwania XXI w.” odbędzie się 18 maja w Warszawie. 

Jakie są prawa i obowiązki psychologów i psychoterapeutów? Jakie prawa przysługują pacjentom w gabinecie psychoterapeutycznym? Z jakimi problemami etycznymi mierzą się osoby wykonujące zawody psychologa, psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki i innych zawodów medycznych? Na te i inne tematy rozmawiać będą uczestnicy konferencji, organizowanej w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka prowadzenia psychoterapii zgodnie z prawem i etyką.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są: adwokaci, radcy prawni, psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy. 

Organizatorzy zachęcają so nadsyłania abstraktów w obszarach tematycznych, obejmujących takie zagadnienia jak:

prawa i obowiązki psychologa, psychoterapeuty
etyka w zawodach psychologa, psychoterapeuty
prawa pacjenta w gabinecie psychoterapeutycznym
zmiany w Prawie medycznym – tworzenie kategorii szpitali, ustawa o poz.

Planowane są 4 sesje plenarne. Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą drukowane w całości w publikacji pokonferencyjnej. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie streszczeń (max 1 strona A4) do dnia 01.03.2017 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji.

W zgłoszeniu pracy nalezy podać następujące informacje:

imię i nazwisko autora/autorów,
tytuł,
afiliacja (pełna nazwa instytucji),
dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,


Prelegenci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Lista prelegentów zostanie opublikowana po zamknięciu zgłoszeń – po 15.3.2017 r.

Istnieje możliwość przesłania tekstu do publikacji, bez udziału w konferencji w charakterze prelegenta. Artykuły prosimy wysyłać do dr Agnieszki Fiutak na adres mailowy: afiutak@swps.edu.pl.

Efektem konferencji będzie wydanie monografii dotyczącej problematyki prawa w psychologii i medycynie. Artykuły do publikacji należy przesłać do 1.5.2017 r.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy do 15.4.2017 r. i dokonać opłaty konferencyjnej.


Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 150 zł.

Podana kwota obejmuje: udział w sesji naukowej, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Opłata konferencyjna dla studentów wynosi 40 zł. Opłata obejmuje udział w sesji naukowej, certyfikat, bufet kawowy. Dla studentów Uniwersytetu SWPS udział w konferencji jest bezpłatny, tyko po wypełnieniu formularza.

Limit miejsc bezpłatnych ograniczony do 50.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 14 dni przed datą wydarzenia, opłata nie podlega zwrotowi.

Numer rachunku bankowego dla wpłat w PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A.

17 1750 0009 0000 0000 1095 1089
W tytule przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska uczestnika z dopiskiem „Prawo w psychologii”.

Szczegółowy program oraz formularze udziału znajdują się na stronie konferencji (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email