Prawo medyczne a praktyka wymiaru sprawiedliwości - konferencja

20.12.2016

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Prawo medyczne a praktyka wymiaru sprawiedliwości" odbędzie się 18 lutego w Łodzi. 

Problematyka prawa medycznego odgrywa współcześnie coraz większą rolę, co wiąże się m.in. z rozwojem regulacji prawnych w tej sferze, w szczególności dotyczących praw pacjenta. W praktyce wymiaru sprawiedliwości pojawiają się więc nie tylko sprawy z zakresu odpowiedzialności pracowników medycznych za skutki błędów medycznych, ale również kwestie naruszenia praw pacjenta (np. do wyrażenia zgody na leczenie, uzyskania wymaganej informacji medycznej, ujawnienia tajemnicy medycznej). Jednakże ze względu na skomplikowaną i często niespójną regulację prawną w tym obszarze, powstają liczne problemy interpretacyjne, z którymi zmaga się wymiar sprawiedliwości. Celem konferencji jest więc przybliżenie unormowań medycznoprawnych i ukazanie ich w świetle najnowszych koncepcji dogmatycznych oraz wypowiedzi judykatury.

Podczas konferencji będą poruszane także problemy dotyczące relacji między przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości a biegłymi z zakresu medycyny. 

Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: sedziów, prokuratorów, przedstawicieli palestry, radców prawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem przepisów medycznoprawnych w praktyce orzeczniczej. 

Konferencja odbędzie się w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w godz. 9.00-17.00

Konferencja jest płatna - 250 zł. 

Szczegóły oraz program pod linkiem: (zobacz link)

Rachunek pomocniczny o nr 96 1240 3028 1111 0010 7100 1505 Bank PKO S.A II o/w Łodzi

Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2017 r. droga e-mail na adres aflorek@wpia.uni.lodz.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email